Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem    Dowiedz się więcej

DOULA Polska

Pokazy filmów 

 

Standardy pracy DOULI

Do pobrania: STANDARDYPRACYDOULI

Doule ze Stowarzyszenia Doula w Polsce to wykształcone i doświadczone, również w swoim macierzyństwie kobiety,  zapewniające ciągłe niemedyczne, fizyczne, emocjonalne i informacyjne wsparciematce i rodzinie na czas ciąży, porodu i po porodzie. Dbamy o wysoki standard świadczonych przez nas usług. Priorytetem są dla nas potrzeby matki.

Doule z naszego Stowarzyszenia:

Są odpowiedzialne za swoją praktykę niezależnie od miejsca wykonywania pracy.

Oferują emocjonalne, edukacyjne i fizyczne wsparcie, ale nie porady.

Zgodnie z oczekiwaniami rodzącej, zapoznają ją z dostępnymi opcjami opieki okołoporodowej:
• bazując na aktualnej wiedzy,
• umożliwiając kobiecie podjęcie samodzielnej decyzji, najbardziej odpowiedniej do jej osobistej sytuacji
• oraz wspierają decyzje podopiecznej, niezależnie od jej wyboru miejsca porodu, sposobu narodzin, wyboru metody karmienia.

Nie biorą udziału w planowanych porodach bez asysty położniczej.

Nie tłumaczą rodziców ani nie mówią w ich imieniu w kontakcie z personelem medycznym – to jest naszą filozofią. Pomaga to przyszłym rodzicom poczuć się ważniejszymi i pozostawia lepsze wspomnienia zporodu, jeśli sami mają szansę odnaleźć w sobie zdrową ciekawośćodnośnie procedur i testów im oferowanych. Doule pomagają rodzicom zwiększyć ich pewność siebie, potrzebną do współpracy z personelem medycznym.

Nie podejmują decyzji za rodziców.

Starają się zapewnić najwyższy możliwy poziom wsparcia i opieki. Są wrażliwe, pełne empatii, nie osądzają wyborów rodziców.

Starają się być elastyczne, dobrze zorganizowane oraz niezawodne, mając na uwadze dobro klientki i jej rodziny.

Nie wykonują żadnych czynności medycznych, nie diagnozują schorzeń oraz nie dają porad z zakresu medycznego. Nawet jeśli są po studiach medycznych, te dwie role są w trakcie pracy z podopieczną oddzielone. Jeśli są specjalistkami w innej dziedzinie, która mogłaby mieć zastosowanie w pracy z podopieczną (terapeuta, psycholog itp.) powinno być to jasno oddzielone od pracy douli.

W taktowny sposób sugerują odpowiednich specjalistów, jeśli potrzeby/wymagania klientki będą wychodziły poza kwalifikacje tej douli.

Informują klientki, inne doule, pracowników służby zdrowia itp. o swoim poziomie wykształcenia, kompetencjach oraz doświadczeniu w pracy douli zgodnie ze stanem faktycznym. Dotyczy to wszelkich form promocji (ulotki, wizytówki, strony WWW i inne).

Traktują informacje osobiste przekazane przez podopieczną za poufne i nie udostępniają ich bez jej zgody.

Prowadzą na bieżąco dokumentację swojej pracy.

Spisują z podopieczną umowę określającą warunki współpracy.

Dążą do rozwoju i utrzymania pozytywnych relacji ze środowiskami działaczy porodowych (lekarze, położne, doule itp.).

Rozwijają swoje umiejętności poprzez dokształcanie osobiste, wykłady, szkolenia, m.in. organizowane przez Stowarzyszenie Doule w Polsce.

Są na bieżąco z najnowszymi dostępnymi publikacjami z zakresu okołoporodowego.

Standardowo Podopieczni mogą oczekiwać od douli, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami:
• spotkań przed porodem
• pomocy w opracowaniu planu porodu
• wsparcia telefonicznego/e-mailowego
• „gotowości porodowej" przez wcześniej ustalony czas
• wsparcia w domu w początkowej fazie porodu, ciągłości wsparcia w czasie porodu i po nim
• kontaktu/wizyty w połogu
• wsparcia w zakresie opieki, karmienia i pielęgnacji noworodka
• wsparcia emocjonalnego w połogu
• w ustalonym wcześniej czasie harmonijnego zakończenia współpracy

Standardy Pracy Douli zostały przyjęte uchwałą Zebrania Walnego Członkiń Stowarzyszenia 16 czerwca 2012r.


© Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Adapted by Quark | Na silniku windu.org